Back to All Events

Universitetslektor i miljövetenskap

Linnaeus University

Diarienummer: 2018/757-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för biologi och miljövetenskap är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga avdelning omfattar akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, zoonotisk ekologi, miljövetenskap, klimatforskning, miljökemi, förorenad mark, riskbedömning, paleoekologi samt miljöteknik.

Ämnesområde för befattningen: Miljövetenskap
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: heltid 100%, tillsvidare
Provanställning: Kan komma att tillämpas

Arbetsbeskrivning
Vi söker en universitetslektor som ska bidra till att förstärka och utveckla undervisning och forskning inom institutionens miljövetenskapliga verksamhet. Arbetsuppgifterna kommer att innehålla undervisning på grund- och avancerad nivå, handledning och examination av projekt och självständiga arbeten, samt självständig forskning och ett aktivt bidrag till utvecklingen av forskningsmiljön inom miljövetenskap. Undervisningen bedrivs främst inom mastersprogrammet Environmental Science and sustainability, magisterprogrammet Miljöriskanalys, samt på grundutbildningsprogrammet Miljöanalytiker. Undervisningen bedrivs både på distans och campus. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar och kursutveckling. Den miljövetenskapliga forskningen inriktas främst mot klimatforskning, miljökemi, förorenad mark, riskbedömning samt paleoekologi. Din kompetens kommer att bli ett värdefullt komplement för den fortsatta utvecklingen av det miljövetenskapliga forskningsområdet. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

 • dokumenterade ämneskunskaper och aktiv forskningsprofil inom hydrogeologi

 • dokumenterad förmåga att självständigt attrahera externa forskningsanslag i konkurrens

 • visad pedagogisk skicklighet inom undervisning och kursutveckling på högskola

 • dokumenterad erfarenhet av att arbeta med digitalt lärandestöd och lärplattformar

 • god förmåga att arbeta både individuellt och samarbeta i lärarlag

 • förmåga att bidra till en god arbetsmiljö för kollegor och studenter

 • förmåga att formulera sig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Bedömningsgrunder
Meriterande i övrigt:

 • goda kunskaper i miljötoxikologi

 • god kunskap, och förmåga att undervisa, om geografiska informationssystem (GIS)

 • goda kunskaper om giftspridning i grundvatten

 • goda kunskaper om tillämpning av beskrivande och jämförande statistik, samt om modellering och riskanalys

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Ansökan
Vänligen inkom med din ansökan senast 31 Januari, 2019

Kontaktpersoner
Dekan Ian Nicholls tel: 070-7576868, E-post: ian.nicholls@lnu.se,
Prefekt Per-Eric Betzholtz tel: 0725-296590, E-post: per-eric.betzholtz@lnu.se,
HR-partner Christian Andersso,  E-post: christian.andersson@lnu.se.
Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772- 28 80 00.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Länk till den här sidan https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4015&rmlang=SE