Back to All Events

Forskare/Miljöanalysspecialist i beståndsanalys av fisk och populationsgenetik

Forskare/Miljöanalysspecialist i beståndsanalys av fisk och populationsgenetik

Ref SLU ua 2019.2.5.1-841

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision ”starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. 

Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid tre huvudorter: Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt fyra fältstationer.

Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken.

Vi söker en hängiven forskare/miljöanalysspecialist till Kustlaboratoriet i Öregrund vid institutionen för akvatiska resurser. Du är intresserad av att ge råd till förvaltningen och kan bidra till arbetet med att utveckla vår kunskap om hållbart nyttjande av fiskpopulationer och ekosystem i kust- och havsområden. Du kommer att vara involverad i och leda flera projekt som berör tillståndet hos fiskbestånd och ekosystem på kusten, effekter av fritids- och yrkesfiske, samt genetisk diversitet hos fiskpopulationer med huvudsyfte att ge underlag och råd till förvaltande myndigheter.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att leda och bedriva vetenskapligt grundad rådgivning och självständig forskning i analys av tillstånd hos fisk och ekosystem, fiskets effekter på dessa, samt genetisk diversitet hos fiskpopulationer. Arbetet innefattar planering och genomförande av ett större projekt med syfte att kartlägga det svenska fritidsfisket i samarbete med övriga avdelningar på vår institution. Arbetet skall resultera i stöd till förvaltningen av fisk och fiske. Beståndsanalys med tonvikt på analys av fiskbeståndens genetiska struktur utgör också en viktig del av arbetet. Du medverkar vid nationella och internationella möten, vilket innebär mycket interaktion med intressenter och myndigheter.

Muntlig och skriftlig rådgivning till Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser och andra organisationer ingår i arbetsuppgifterna. Du förväntas leda och bidra till nationell och internationell rapportering, delta i framställning av vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga rapporter, samt även på andra sätt kommunicera resultat till intressenter.

Kvalifikationer:

Dokumenterad expertis inom och erfarenhet av akvatisk ekologi eller fiskeribiologi krävs. Du har dokumenterad erfarenhet av kvantitativa statistiska analyser av biologiska processer i ekosystem kopplat till mänsklig påverkan och/eller beståndsskattning av fiskpopulationer, samt har uppvisat självständigt vetenskapligt arbete inom dessa områden. Kunskaper i och dokumenterad erfarenhet av populationsgenetiska analyser är ett krav. Expertis inom fritidsfiske, rådgivning och förvaltning är meriterande. Erfarenhet av att arbeta i en forskargrupp krävs, och erfarenhet av att leda vetenskapligt arbete är meriterande. Du talar och skriver flytande svenska och engelska. På grund av arbetets karaktär är kunskaperna i svenska speciellt viktiga. Du är bra på att samarbeta och har god kommunikationsförmåga.

Behörighet:

Doktorsexamen i fiskeribiologi, kvantitativ ekologi, marinekologi eller motsvarande ämne

Placering:

Öregrund

Anställningsform:

Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.

Omfattning:

100 %

Tillträde:

2018-05-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-03-18.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) ett motiveringsbrev som beskriver hur du passar in på arbetsbeskrivningen (max 1 sida), (2) curriculum vitae som beskriver din akademiska karriär och utbildning, (3) kopia på doktorsexamensbevis, inklusive kursinnehåll, (4) publikationslista, (5) dokumentation av övriga vetenskapliga meriter, särskilt inom ekosystemanalys eller kvantitativ fiskeribiologi, populationsgenetik, och andra meriter som är relevanta för tjänsten, samt (6) namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, koppling till sökande, epost-adress och telefonnummer).

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Ann-Britt Florin

biträdande avdelningschef, forskare

+46(0)104784122

fornamn.efternamn@slu.se

Johanna Mattila

avdelningschef

+46(0)104784142

fornamn.efternamn@slu.se

Länk till den här sidanhttps://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=1990&rmlang=SE

AnsökTillbaka


Till lediga jobb